2019 Tilmelding BCF

Download PDF her                                                  Download word her

BORNHOLMS CENSUREREDE FORÅRSUDSTILLING 2019

arrangeret af

SVANEKEGAARDENS KUNST- OG KULTURFORENING

Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening indbyder bornholmske kunstnere og kunstnere med tilknytning til øen til at deltage i Bornholms Censurerede Forårsudstilling 2019.

Der kan indsendes maleri, grafik, collage, akvarel, blandform, foto og skulptur (herunder også skulpturelle værker af glas og/eller keramik). Værkerne skal være udført inden for de seneste 2 år og må ikke tidligere have været udstillet offentligt på Bornholm.

Tid:   Fernisering 29. marts kl. 15.30 – 17, derefter åben hver dag kl. 13 – 16 til og med 22. april.

Tilmelding: Tilmeldingsblanketten udfyldes og indsendes, så den er Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening i hænde senest fredag 1. marts. De små navnesedler skal forsynes med tydelig titel, j.nr. og pris (blokbogstaver) og være påklæbet værkernes bagside. OBS! ALLE VÆRKER SKAL VÆRE KLAR TIL OPHÆNGNING/OPSTILLING.

Gebyr: Gebyr for tilmeldingsblanket, der giver ret til at indsende indtil 6 værker inden for samme kategori, er 250,- kr. Beløbet skal være indbetalt samtidig med afsendelse af tilmeldingsblanketten eller senest fredag 1. marts. Betaling kan ske på Svanekegaardens Kunst- og Kulturforenings konto i Nordea, Svaneke, reg.nr. 0661, konto nr. 7555660175.

Personlig indlevering: Mandag 4 marts kl. 17 – 19 eller tirsdag 5. marts kl. 17 – 19 i Svanekegaarden, Skippergade 6, Svaneke. Indbetaling skal kunne dokumenteres.

Antal værker: Der skal indleveres minimum 3 værker og maksimum 6 værker inden for samme kategori. Der må gerne indleveres værker i flere kategorier – men i så fald på en ny tilmeldingsblanket for hver kategori. Der betales 250,- kr. for hver tilmeldingsblanket.

Censurering: Censureringen finder sted 6. – 9. marts. Resultatet heraf meddeles pr. brev/mail eller telefonisk umiddelbart efter censureringen. Værkerne censureres af billedkunstnerne Hjördis Haack og Lars Høeg, samt skulptøren Henrik Menné. 

Antagelse: Ved antagelse betales et gebyr på 30 kr. pr. værk. Antagne værker må ikke fjernes fra udstillingen, og ingen kan gøre krav gældende vedrørende ophængningen.

Afhentning af værker: Ikke antagne værker skal afhentes mandag 11. marts kl. 17 – 19 eller tirsdag 12. marts kl. 17. – 19.

Antagne ikke solgte værker skal hentes efter udstillingens afslutning mandag 22. april (2. påskedag) kl. 16 – 18 eller efter aftale.

Bemærk: Arrangørerne påtager sig intet ansvar for ikke afhentede værker.

Forsikring: Forsikring tegnes af indsender selv.

Journalnummer: På tilmeldingsblankettens øverste hjørne skrives det oplyste journalnummer, som er indsenders personligt. På alle navnesedler til påklæbning samt ved indbetalinger påføres dette journalnummer, og det skal i øvrigt anføres ved alle henvendelser til Svanekegaarden.

Salgspriser: Salgspriser anføres på tilmeldingsblanketten.

Salg: Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening beregner sig 30 % af prisen ved salg.

Legater: Der uddeles efter censorernes valg ét eller to rejse- og studielegater på 5.000 kr. Legatuddelingen vil finde sted ved ferniseringen.

Spørgsmål vedrørende censureringen og udstillingen kan stiles til Mie Hjort i Svanekegaarden, tlf. 56 49 73 72 booking@svanekegaarden.dk eller formanden for Svanekegaardens Kunst- & Kulturforening, Vibeke Eskesen, vibeke.eskesen@mail.dk, tlf. 56 49 60 38

 

Med venlig hilsen

Vibeke Eskesen, fmd.

Nedenstående er kun beregnet som ”huskeseddel” til eget brug.

Nr.

Titel:

 Højde                           

 Bredde                        

Vægt*

Pris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Udfyldes kun for skulptur

Husk at indsende tilmeldingsblanket og betaling senest 1. marts 2018.

 Få dit journalnummer i Svanekegaarden hos Mie Hjort på booking@svanekegaarden.dk, tlf.56497372.

Journalnummer og tydelig mailadresse og tlf. nr. SKAL påføres tilmeldingsblanketterne.

Blanketterne skal indsendes 1. marts, for at vi kan beregne placering på lageret og udarbejde neutrale arbejdslister, der sikrer, at alle værker fremføres for censorerne. Ved returneringen vil dine værker være mærket efter følgende farvekoder:

Rødt - Arbejdet ikke antaget. Gult -Arbejdet set mindst to gange. Grønt - Arbejdet antaget.

 

 

 

                                                

Dit journalnummer:  

                                                   (Fås på Svanekegaardens hos Mie Hjort                                            tlf. 56 49 73 72, booking@svanekegaarden.dk)

Tilmelding til FORÅRSUDSTILLINGEN 2019 - 29/3 -22/4 i Svanekegaarden

 

TYDELIG Navn og adr.:

 

TYDELIG E-mail og tlf. nr.:

             

Sæt kryds:

Maleri ……

Olie ….

Akryl ….

Akvarel ….

 

 

Foto ………

 

 

Collage …..

 

 

Skulptur 

Keramik

Glas

Grafik ……

 

 

Blandform ….

 

 

 

 

 

 

Titel:

Højde

Bredde

Vægt*

Pris

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Mål angives i centimeter. *For skulptur angives mål og vægt.

 

Tilmeldingsblanketten udfyldes og returneres elektronisk eller den udprintes og udfyldes TYDELIGT med blokbogstaver og sendes senest 1. marts 2019 til: Svanekegaarden, Skippergade 6, 3740 Svaneke, booking@svanekegaarden.dk.

Værkerne indleveres mandag 4. marts kl. 17 – 19 eller tirsdag 5. marts kl. 17 - 19 på adressen: Svanekegaarden, Skippergade 6, 3740 Svaneke.

Betaling indbetales senest 1. marts kl. 2019 på Svanekegaardens Kunst- og Kulturforenings konto i Nordea, Svaneke, reg.nr. 0661, konto nr. 7555660175. Husk at anføre journal.nr.

 

Eventuelle meddelelser:

 

 

 

Nedenstående taloner udfyldes og klæbes på værkets bagside/underside:

.

 

J.nr.

 

 

 J.nr.

 

Pris:

 

 

 Pris:

 

1. titel

 

 

 4. titel

 

         

J.nr.

 

 

 J.nr.

 

Pris:

 

 

 Pris:

 

2. titel

 

 

 5. titel

 

         

J.nr.

 

 

 J.nr.

 

Pris:

 

 

 Pris:

 

3. titel

 

 

 6. titel

 

                                                                                                                                  

Bornholms Censurerede Forårsudstilling 2019