STAGING VERSION

Dato og klokkeslæt

28. feb–2. mar 00.01–23.59

Borholms Censurerede Forårsudstilling 2020

Tilmelding og aflevering

Tilmelding: Tilmeldingsblanketten udfyldes og indsendes, så den er Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening i hænde senest fredag d. 28. februar. De små navnesedler skal forsynes med tydelig titel, j.nr. og pris (blokbogstaver) og være påklæbet værkernes bagside. OBS! ALLE VÆRKER SKAL VÆRE KLAR TIL OPHÆNGNING/OPSTILLING.

 

Gebyr: Gebyr for tilmeldingsblanket, der giver ret til at indsende indtil 6 værker inden for samme kategori, er 250,- kr. Beløbet skal være indbetalt samtidig med afsendelse af tilmeldingsblanketten eller senest fredag d. 28. februar. Betaling kan ske på Svanekegaardens Kunst- og Kulturforenings konto i Nordea, Svaneke, reg.nr. 0661, konto nr. 7555660175.

 

Personlig indlevering: søndag d. 1. marts kl. 16 - 18 eller mandag d. 2. marts kl. 16 – 18 i Svanekegaarden, Skippergade 6, Svaneke. Indbetaling skal kunne dokumenteres.

 

LÆS MERE I LINKET TIL HØJRE