STAGING VERSION

Dato og klokkeslæt

5. mar–16. apr 19.00–21.35

Introduktion til Bornholmsk 12.,19. og 26. marts AFLYST/UDSÆTTES

Underviser: Alex Speed Kjeldsen

12.,19. og 26. marts + 2. og 16. april AFLYST/UDSÆTTES i henhold til henstilling fra Statsministeren og BRK

 

I samarbejde med AOF-Bornholm.

Kurset henvender sig til folk, som ikke selv taler bornholmsk, men som gerne vil lære mere om den bornholmske dialekt.

Det kan være tilflyttere, for hvem det bornholmske er noget helt nyt, men det kan også være indfødte bornholmere, som ikke taler bornholmsk i nogen videre udstrækning.

I kurset beskæftiger vi os med det bornholmske sprog og samtidig lære lidt om øens kultur, bl.a. gennem læsning af ældre bornholmske tekster.

Kursusdeltagerne vil bl.a. - få en introduktion til de vigtigste træk i det bornholmske sprog, herunder hvordan det adskiller sig fra det rigsdanske - få en introduktion til forskellige ressourcer (ordbøger, tekster m.m.) - høre og (op)læse bornholmske historier (folkesagn, humoristiske tekster m.m.) - lytte til gamle lydoptagelser af bornholmere født i 1800-tallet - lære en række karakteristiske bornholmske ord og vendinger - øve sig i at tale bornholmsk

Til nogle af undervisningsgangene må der forventes forberedelse i begrænset omfang.

 

Om Alex:

mag.art., ph.d.

Underviser på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Jeg er endvidere i færd med at genoptage et større bornholmsk ordbogsprojekt, der længe har ligget i dvale, og som skal tjene som afløser for Espersens forældede bornholmske ordbog fra 1908.

Sted

Svanekegaardens Multi værksted

Pris

kr. 767,00
Køb billet